รหัสหนังสือ : B20111

จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์


ผู้แต่ง : ตูนิช, คลาวดิโอ

ประเภท : วิวัฒนาการมนุษย์

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786168295564

>> : 599.938

>> : ต - จ

รหัสหนังสือ : B20111