รหัสหนังสือ : B20108

อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้


ผู้แต่ง : ฮิโรชิ, ทาซากะ

ประเภท : ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : ทักษะองค์กร - - ยุค AI

หัวเรื่อง 3 : การพัฒนาตนเอง

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786162874697

>> : 650.1

>> : ฮ - อ

รหัสหนังสือ : B20108