รหัสหนังสือ : B20107

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 Levels of Leadership


ผู้แต่ง : แม็กซ์เวลล์, จอห์น

ประเภท : ภาวะผู้นำ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2555

ISBN : 9786165157438

>> : 658.4092

>> : ม - ภ

รหัสหนังสือ : B20107