รหัสหนังสือ : B20106

เรื่องคนเรื่องใหญ่ By HR Designer


ผู้แต่ง : เขี้ยว - HR Designer

ประเภท : การบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786164419766

>> : 658.3

>> : ข - ร

รหัสหนังสือ : B20106