รหัสหนังสือ : B20105

PDPA ฉบับเข้าใจง่าย สไตล์ Easy PDPA


ผู้แต่ง : รับขวัญ ชลดำรงค์กุล

ประเภท : การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การเปิดเผยข้อมูล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786162985478

>> : 342.0858

>> : ร - พ

รหัสหนังสือ : B20105