รหัสหนังสือ : B20104

คู่มือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (ฉบับสมบูรณ์) : Good Charts


ผู้แต่ง : เบอร์รีนาโต, สก็อต

ประเภท : การสื่อสารในแง่เทคนิคของการจัดการ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การสื่อสาร - - แผนภูมิรูปภาพ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786162874550

>> : 658.45

>> : บ - ค

รหัสหนังสือ : B20104