รหัสหนังสือ : B20102

Gamification เกมมิฟิเคชั่น จูงใจคนด้วยกลไกเกม


ผู้แต่ง : ตรัง สุวรรณศิลป์

ประเภท : การพัฒนาบุคลากร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : เกมการบริหาร

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786168266199

>> : 658.31244

>> : ต153ก

รหัสหนังสือ : B20102