รหัสหนังสือ : B20099

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม


ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

ประเภท : การสื่อสาร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การสื่อสาร - - วิธีวิทยา

หัวเรื่อง 3 : การสื่อสารทางสังคมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9789740340300

>> : 302.2

>> : อ - น

รหัสหนังสือ : B20099