รหัสหนังสือ : B20098

เรียนรู้ AI : Deep Learning ด้วย Python


ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

ประเภท : ปัญญาประดิษฐ์, ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์)

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การเรียนรู้ของเครื่อง

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786169065173

>> : 006.3

>> : ก359ร

รหัสหนังสือ : B20098