รหัสหนังสือ : B20089

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม


ผู้แต่ง : นภาลัย สุวรรณธาดา

ประเภท : หนังสือราชการ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : งานสารบรรณ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2554

ISBN : 9786165440240

>> : 651.5

>> : น - ท

รหัสหนังสือ : B20089