รหัสหนังสือ : B20087

สังคมกับนโยบายสาธารณะ


ผู้แต่ง : พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

ประเภท : นโยบายสาธารณะ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : นโยบายสาธารณะ - - แง่สังคม

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN :

>> : 320.6

>> : พ764ส

รหัสหนังสือ : B20087