รหัสหนังสือ : B20086

รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดเพื่อการจัดการปกครองสาธารณะ ในศตวรรษที่ 21


ผู้แต่ง : กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

ประเภท : รัฐประศาสนศาสตร์

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การบริหารรัฐกิจ

หัวเรื่อง 3 : นโยบายสาธารณะ

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786164386631

>> : 350

>> : ก - ร

รหัสหนังสือ : B20086