รหัสหนังสือ : B20085

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ


ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

ประเภท : การฝึกอบรม

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9789740340522

>> : 658.3124

>> : อ - จ

รหัสหนังสือ : B20085