รหัสหนังสือ : B20082

การบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่


ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล

ประเภท : การบริหาร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การบริหารภาครัฐ

หัวเรื่อง 3 : การบริหารองค์การ

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786169214496

>> : 351

>> : ป266ก

รหัสหนังสือ : B20082