รหัสหนังสือ : B20081

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต


ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

ประเภท : ผู้สูงอายุ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : ผู้สูงอายุ - - การดูแล

หัวเรื่อง 3 : ผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัย

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9789740339991

>> : 613.0438

>> : ส823ก

รหัสหนังสือ : B20081