รหัสหนังสือ : B20080

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า - ส่งออกครบวงจร


ผู้แต่ง : สุเมษ เลิศจริยพร

ประเภท : การค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9789740340454

>> : 628.5

>> : ส - ก

รหัสหนังสือ : B20080