รหัสหนังสือ : B20079

การบริหารทรัพยากรมนุษย์


ผู้แต่ง : นราธิป ธีรธนาธร

ประเภท : การบริหาร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786165930161

>> : 658.3

>> : น234ก

รหัสหนังสือ : B20079