รหัสหนังสือ : B20078

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน


ผู้แต่ง : เลอสม สถาปิตานนท์

ประเภท : สถาปัตยกรรม

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย

หัวเรื่อง 3 : ที่อยู่อาศัย - - การออกแบบและการสร้าง

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9789740340539

>> : 728

>> : ล - บ

รหัสหนังสือ : B20078