รหัสหนังสือ : B20072

การตลาด 5.0 : เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ


ผู้แต่ง : คอตเลอร์, ฟีลิป

ประเภท : การตลาด

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786165159562

>> : 658.8

>> : ค - ก

รหัสหนังสือ : B20072