รหัสหนังสือ : B20062

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคพลิกผัน


ผู้แต่ง : สุธินี ฤกษ์ขำ

ประเภท : การบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การวางแผนกำลังคน

หัวเรื่อง 3 : ลูกจ้าง - - การคัดเลือกและสรรหา

ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978974034009

>> : 658.3

>> : ส - ก

รหัสหนังสือ : B20062