รหัสหนังสือ : B20035

Package Design สำหรับการตลาดยุค 5.0


ผู้แต่ง : โองาวะ, มาโกโตะ

ประเภท : การบริหาร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การตลาด

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786165870467

>> : 658.8

>> : อ - พ

รหัสหนังสือ : B20035