รหัสหนังสือ : B20025

ยังไม่ทันเข้างาน ก็อยากกลับบ้านแล้ว


ผู้แต่ง : ว็อนจีซู

ประเภท : จิตวิทยาประยุกต์

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การทำงาน - - แง่จิตวิทยา

หัวเรื่อง 3 : ลูกจ้าง - - การดำเนินชีวิต

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786160453788

>> : 158.7

>> : ว - ย

รหัสหนังสือ : B20025