รหัสหนังสือ : B20021

ชนะตลาดด้วย Elliott Wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร


ผู้แต่ง : สมิทธิ์ อุดมมะนะ

ประเภท : การวิเคราะห์การลงทุน

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หัวเรื่อง 3 : การทำนายราคาหลักทรัพย์

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786168224243

>> : 332.6322

>> : ส313ช

รหัสหนังสือ : B20021