รหัสหนังสือ : B20019

6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook


ผู้แต่ง : ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์

ประเภท : การบริหาร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การตลาดอินเทอร์เน็ต

หัวเรื่อง 3 : การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786168224250

>> : 658.872

>> : ธ - ห

รหัสหนังสือ : B20019