รหัสหนังสือ : B20018

BRANDING THE NATION สร้างแบรนด์แทนไทย


ผู้แต่ง : ลงทุนแมน

ประเภท : การบริหาร

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786169317388

>> : 658.827

>> : ล - บ

รหัสหนังสือ : B20018