รหัสหนังสือ : B20014

CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ


ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ประเภท : การบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 9786164770188

>> : 658.3

>> : อ631ซ

รหัสหนังสือ : B20014