รหัสหนังสือ : B20013

ONBOARDING PROGRAM IN PRACTICE โปรแกรมดูแลบุคลากรใหม่ ภาคปฏิบัติ


ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ประเภท : การบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786164770232

>> : 658.31

>> : อ631อ

รหัสหนังสือ : B20013