รหัสหนังสือ : B20011

GROWTH MINDSET เทคนิคการดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน SERIES 1


ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ประเภท : การพัฒนาตนเอง

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 9786164770126

>> : 158.1

>> : อ631ก

รหัสหนังสือ : B20011