รหัสหนังสือ : B20004

เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ "ใช่"


ผู้แต่ง : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ประเภท : การสัมภาษณ์งาน

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN : 9786164685765

>> : 658.31

>> : ช358ท

รหัสหนังสือ : B20004