หนังสือที่ให้บริการ


Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 Levels of Leader...

ภาวะผู้นำ

Detail

Card image
เรื่องคนเรื่องใหญ่ By HR Designer

การบริหารงานบุคคล

Detail

Card image
PDPA ฉบับเข้าใจง่าย สไตล์ Easy PDPA

การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Detail

Card image
คู่มือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (ฉบับสมบูรณ์...

การสื่อสารในแง่เทคนิคของการจัดการ

Detail

Card image
105 ปัญหา...ปุจฉา - วิสัชนา PDPA

สิทธิส่วนบุคคล

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
Gamification เกมมิฟิเคชั่น จูงใจคนด้วยกลไกเกม

การพัฒนาบุคลากร

Detail

Card image
คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ที่คนสำเร็จต้องมี!

ภาษาอังกฤษ

Detail

Card image
โคโนะ เก็นโตะ ราชาสมองเพชร

การเรียนรู้

Detail

Card image
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 Levels of Leader...

ภาวะผู้นำ

Detail

Card image
เรื่องคนเรื่องใหญ่ By HR Designer

การบริหารงานบุคคล

Detail

Card image
PDPA ฉบับเข้าใจง่าย สไตล์ Easy PDPA

การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
คู่มือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (ฉบับสมบูรณ์...

การสื่อสารในแง่เทคนิคของการจัดการ

Detail

Card image
105 ปัญหา...ปุจฉา - วิสัชนา PDPA

สิทธิส่วนบุคคล

Detail

Card image
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 Levels of Leader...

ภาวะผู้นำ

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
Gamification เกมมิฟิเคชั่น จูงใจคนด้วยกลไกเกม

การพัฒนาบุคลากร

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
พังผืด ต้นตอความเจ็บปวดทั่วร่างกาย คลายเอง...

สุขภาพ

Detail

Card image
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : The 5 Levels of Leader...

ภาวะผู้นำ

Detail

Card image
จะเป็นใครกันที่หยิบฉันออกมาจากชั้นหนังสือ

นวนิยาย

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
โลก (ของเด็ก) สมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

ปัญญาประดิษฐ์ - - แง่สังคม

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
โชคดีที่มึงได้อ่าน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
เอ๊ะ! ง่ายนะทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ

การเรียน

Detail

Card image
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมว...

วิวัฒนาการมนุษย์

Detail

Card image
Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่สถานะเหนือร...

การเงินส่วนบุคคล

Detail

Card image
การจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลโยี

Detail

Card image
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ : Pubic Management...

การบริหารรัฐกิจ

Detail

Card image
การจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลโยี

Detail

Card image
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ : Pubic Management...

การบริหารรัฐกิจ

Detail

Card image
371.201

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

Detail

Card image
371.201

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

Detail

Card image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

การบริหารงานบุคคล

Detail

Card image
คู่มืออุบาสก อุบาสิกา บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า ...

พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์

Detail

Card image
หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

การดูแลขั้นวิกฤติ

Detail

Card image
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ ...

หนังสือราชการ

Detail

Card image
ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ

ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน

Detail

Card image
สังคมกับนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ

Detail

Card image
รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดเพื่อการจัดการปกครอง...

รัฐประศาสนศาสตร์

Detail

Card image
จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ

การฝึกอบรม

Detail

Card image
โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตค...

นวัตกรรมทางธุรกิจ

Detail

Card image
คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ : เรื่องจริงของ

จิตเวช

Detail

Card image
Burn - Out Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน

การทำงาน

Detail

Card image
คู่มือผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุ - - การดูแล

Detail

Card image
อาริงาโตะ คุกกิ้ง

การปรุงอาหาร

Detail

Card image
คนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออก

การบริหารองค์การ - - ประสบการณ์

Detail

Card image
ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้สารสนเทศ

Detail

Card image
วิถีชนะมิตรและจูงใจคน

จิตวิทยาประยุกต์

Detail