หนังสือที่อยู่ระว่างการยืม

Card image
อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้

วันที่ยืม
27 ก.พ 2567 เวลา 10:45

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด

Card image
จัดสวนกินได้อย่างมีสไตล์

วันที่ยืม
27 ก.พ 2567 เวลา 10:45

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด

Card image
รถไฟฟ้า EV101

วันที่ยืม
27 ก.พ 2567 เวลา 10:45

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด

Card image
ศิลปะของการเลือก - รับ - รู้ The Power of Input

วันที่ยืม
15 ก.ค. 2566 เวลา 14:17

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด

Card image
ศิลปะของการปล่อยของ The power of output

วันที่ยืม
15 ก.ค. 2566 เวลา 14:17

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด

Card image
จะเป็นใครกันที่หยิบฉันออกมาจากชั้นหนังสือ

วันที่ยืม
13 ก.ค. 2566 เวลา 13:56

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด

Card image
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

วันที่ยืม
27 ก.พ 2567 เวลา 10:45

กำหนดส่งคืน
00 543 เวลา

รายละเอียด